bayko9
 18/05/24 08:29

Nh?n ??nh Xoilac TV 365 Sassuolo vs Cagliari, 17h30 ngày 19/05/2024

(Nh?n ??nh, d? ?oán Sassuolo vs Cagliari) – Sassuolo ?ang ??ng áp chót BXH s? ti?p ?ón Cagliari ?ang h?n h? 3 b?c t?i vòng ??u áp chót c?a Serie A.

[andjce.com]

[ftb-italy.com]

Nh?n ??nh, d? ?oán Sassuolo vs Cagliari

Th?i gian: 19/05/2024 | V?QG Italia | Xoilac TV Truc Tiep Bong Da

T? l? châu Á
Toàn tr?n: 0,25: 0
Hi?p 1: 0: 0
T? l? s? bàn th?ng
Hi?p 1: 2,75
Toàn tr?n: 1
T? l? ph?t góc
Hi?p 1: 4 
Toàn tr?n: 8

[ossams.com]

D? ?oán k?t qu? Sassuolo vs Cagliari

?ây là tr?n ??u r?t quan tr?ng v?i c? hai ??i vì h? ?ang có nguy c? xu?ng h?ng. Cagliari ?ã giành ???c ?i?m tr??c Inter và Juventus g?n ?ây, trong khi Sassuolo ?ã thua 3 trong 4 tr?n g?n nh?t.

T??ng nh? tr?n th?ng nhà tân vô ??ch Inter Milan t?i vòng 35 s? t?o ra ni?m h?ng ph?n l?n cho th?y trò HLV Davide Ballardini nh?ng r?t c?c vòng g?n nh?t, Sassuolo l?i thua nh? thói quen tr??c m?t Genoa không có gì ghê g?m b?t ch?p là ??i m? t? s?. D?u sao hôm v?a r?i h? ph?i ch?i trên sân khách ch? t?i ?ây, Sassuolo ???c tung hoành d??i mái vòm thân th??ng Mapei.

Ít ra 5/7 th?ng l?i mà Sassuolo có ???c t? ??u Serie A 2023/24 t?i gi? di?n ra t?i sào huy?t. D?u v?y ch? 2 trong s? ?ó là ? tr?n ??u h? ???c ?ánh giá cao h?n nh? tr?n t?i (t?i thi?u -1/4). L?u ý thêm là mùa này có ??n 7 tr?n h? ph?i "s?m vai" ??i m?nh trên sân nhà ??ng ngh?a con s? 2 th?ng l?i là quá khiêm t?n.

Mà m?y n?m tr? l?i ?ây, Cagliari ch?a bao gi? là ??i th? d? ch?u v?i h?. B?ng ch?ng: 7 màn ch?m trán m?i nh?t gi?a ?ôi bên (??u t?i gi?i V?QG), Sassuolo ch?a m?t l?n ???c h??ng ni?m vui tr?n v?n. B?n thân Cagliari c?ng ?âu d? gì ?? Sassuolo giành tr?n v?n 3 ?i?m khi mà ??i quân c?a HLV Ranieri c?ng ?ang ph?i c?t l?c ?ua tr? h?ng.

Không ph? nh?n ??i di?n vùng Sardinia r?t "y?u ?u?i" trong nh?ng chuy?n làm khách ? Serie A n?m nay (thua 12/18 tr?n) nh?ng ?ó là nhìn m?t cách t?ng th? ch? Cagliari th?c ra không h? t? trên sân c?a nh?ng ?ng viên xu?ng h?ng gi?ng nh? h? và Sassuolo. Có th? k? ??n tr?n th?ng Empoli (th? 18) hay c?m hòa Udinese (15), Salernitana (20).

T?t c? nh?ng tr?n này Cagliari ??u ph?i "n?m d??i" không khác gì chuy?n hành quân s?p t?i. Nhìn chung gi?i nh?n ??nh bóng ?á r?t tin vào kh? n?ng giành ?i?m c?a ??i khách.

T? l? chi?n th?ng Sassuolo vs Cagliari  

Phân tích c?a chuyên trang bóng ?á Sports Mole v? t?t c? d? li?u có s?n, bao g?m màn trình di?n g?n ?ây và s? li?u th?ng kê v? c?u th?, cho th?y k?t qu? có kh? n?ng x?y ra nh?t c?a tr?n ??u này là Sassuolo th?ng v?i xác su?t 40,96%. M?t chi?n th?ng dành cho Cagliari có xác su?t là 33,86% và m?t tr?n hòa có xác su?t là 25,2%.

T? s? kh? d? nh?t ?? Sassuolo th?ng là 1-0 v?i xác su?t 8,97%. T? s? có kh? n?ng x?y ra ti?p theo cho k?t qu? ?ó là 2-1 (8,79%) và 2-0 (6,64%).T? s? d? th?ng nh?t c?a Cagliari là 0-1 (8,02%), trong khi t? s? hòa là 1-1 (11,86%).
D? ?oán t? s? Sassuolo vs Cagliari  

D?a vào nh?ng nh?n ??nh bóng ?á nh? trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng ?á hàng ??u th? gi?i ?ã ??a ra nh?ng k?t qu? v? tr?n ??u gi?a Sassuolo vs Cagliari:

Sportsmole: Sassuolo 1-0 Cagliari
Sportskeeda:  Sassuolo 2-1 Cagliari
Chúng tôi d? ?oán:  Sassuolo 1-1 Cagliari
Th?ng kê tr?ng tài Sassuolo vs Cagliari  
Tr?ng tài chính: ?ang c?p nh?t.
Thông tin ?áng chú ý Sassuolo vs Cagliari  
Trong 10 l?n g?n nh?t g?p Cagliari trên sân nhà, Sassuolo ?ã th?ng 3 l?n, có 6 tr?n hòa trong khi Cagliari th?ng 1 l?n.
Neroverdi ?ã ghi ít nh?t m?t bàn th?ng t?i sáu trong b?y tr?n g?n ?ây c?a h? ? Serie A.
Cagliari không gi? s?ch l??i trong 9 tr?n g?n ?ây.
Thông tin l?c l??ng Sassuolo vs Cagliari  
Sassuolo: C?u th? ch?y cánh Talismanic Domenico Berardi v?n không có m?t cùng v?i các ti?n ??o Gregoire Defrel và Samu Castillejo vào cu?i tu?n này.
Cagliari: Cagliari ch? g?p m?t v?n ?? ch?n th??ng trong tr?n ??u quan tr?ng này khi ti?n v? Antoine Makoumbou không th? thi ??u vì ch?n th??ng ??u g?i trong chuy?n ?i t?i Emilio-Romagna.
??i hình d? ki?n c?a Sassuolo vs Cagliari  
Sassuolo: Consigli;  Erlic, Kumbulla, Ferrari;  Toljan, Henrique, Obiang, Thorstvedt, Doig;  Pinamonti, Lauriente.
Cagliari: Scuffet;  Zappa, Mina, Dossena, Nandez, Obert;  Sulemana, Prati, Deiola;  Shomurodov, Luvumbo.
L?ch s? ??i ??u Sassuolo vs Cagliari  
12/12/2023 Cagliari 2-1 US Sassuolo Calcio
16/04/2022 Cagliari 1-0 US Sassuolo Calcio
19/01/2022 US Sassuolo Calcio 1-0 Cagliari
21/11/2021 US Sassuolo Calcio 2-2 Cagliari
31/01/2021 Cagliari 1-1 US Sassuolo Calcio
Phong ?? Sassuolo g?n ?ây
12/05/2024 Genoa 2-1 US Sassuolo Calcio
05/05/2024 US Sassuolo Calcio 1-0 Inter Milan
29/04/2024 Fiorentina 5-1 US Sassuolo Calcio
21/04/2024 US Sassuolo Calcio 0-3 Lecce
14/04/2024 US Sassuolo Calcio 3-3 AC Milan
Phong ?? Cagliari g?n ?ây
12/05/2024 AC Milan 5-1 Cagliari
05/05/2024 Cagliari 1-1 Lecce
30/04/2024 Genoa 3-0 Cagliari
20/04/2024 Cagliari 2-2 Juventus
15/04/2024 Inter Milan 2-2 Cagliari
Nh?n ??nh bóng ?á Sassuolo vs Cagliari

V?n ?? c?a Sassuolo càng tr? nên t?i t? h?n sau tr?n thua Genoa v?i t? s? 2-1 ? vòng ??u v?a qua. Neroverdi ph?i th?ng 2 tr?n còn l?i và ch? k?t qu? c?a các ??i khác. K? t? ??u mùa, Sasssuolo ch? thua duy nh?t 1 tr?n sân nhà khi ??i ??u v?i 7 ??i cu?i b?ng nên t? tin có 1 ?i?m tr?n này.

Cagliari có 33 ?i?m, nhi?u h?n ??i ch? nhà 4 ?i?m và h?n khu v?c xu?ng h?ng 3 ?i?m. Do ?ó, Islanders c?n 4 ?i?m ?? ??m b?o su?t ? l?i Serie A. Cagliari ?ã hòa 3 trong 6 tr?n sân khách tr??c 9 ??i cu?i b?ng. Trong 19 l?n g?p nhau g?n nh?t, Sassuolo ?ã th?ng 4 l?n, có 10 tr?n hòa trong khi Cagliari th?ng 5 l?n.Modifié 1 fois. Dernière modification le 18/05/24 08:29 par bayko9.

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum